Γιατί να εκτελέσω το παραπμεμπτικό σε ιδιώτη πάροχο με χρέωση 15% και όχι το δωρεάν Νοσοκομείο ?

Σε Κατασκευή

Πέρνουμε σαν δεδομένο ότι η 

 1. απόδοση – ποιότητα των μηχανημάτων και των αποτελεσμάτων Νοσοκομείων και Ιδιωτικών Κέντρων είναι παρόμοια αν όχι εφάμιλλη
 2. συμμετοχή του ασφαλισμένου με χρέωση 15% δεν είναι απαγορευτική

Τότε για ποιούς λόγους να πάει κανείς σε Ιδιωτικό Κέντρο – Εργαστήριο και να πληρώσει για τις ίδιες διαγνωστικές εξετάσεις τη συμμετοχή του 15%, έναντι του νοσοκομείου που είναι δωρεάν ?

Αυτό θεωρώ πως είναι θέμα προσωπικής αξιολόγησης.

Αναφέρουμε κάποιους λόγους που μας έχουν πει άνθρωποι που επιλέγουν τον Ιδιωτικό Φορέα για να πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις τους.

Και οι λόγοι αυτοί απορρέουν στο ότι ένα Ιδιωτικό Κέντο ως μη νοσοκομειακό περιβάλλον, και με κανόνες λειτουργίας που απαιτεί την πλέον ανταγωνιστική του παρουσία, αναμένεται – και πρέπει – να έχει :

 • Ασφαλέστερο περιβάλλον, λόγω αναμενόμενα χαμηλότερου μικροβιακού φορτίου
 • Μεγαλύτερη ευκολία στην προσέγγιση του χωροταξικά, λόγω των πολλαπλών διαφορετικών εγκαταστάσεων
 • Υψηλότερη επάρκεια προσωπικού για τον όγκο των ατόμων που πρέπει να εξυπηρετηθούν
 • Συγκεντρωμένες, εύκολες και γρήγορες διαδικασίες αναμονής – προετοιμασίας – εξέτασης
 • Μεγαλύτερη ευκολία στην πρόσβαση των υπευθύνων
 • Μεγαλύτερη ταχύτητα στη λήψη αποτελεσμάτων των εξετάσεων
 • Μεγαλύτερη ευκολία στην αποστολή αποτελεσμάτων (email – courier)
 • Μεγαλύτερη ευκολία στην επανέκδοση των αποτελεσμάτων σε δεύτερο χρόνο
 • Μάλον καλύτερη εξυπηρέτηση από προσωπικό που κρίνεται για την απόδοση του διαρκώς
 • Καλύτερες υποδομές υποδοχής
 • Συνέπειες σε όλη την υπόσταση και φήμη του κέντρου, στο όποιο πιθανό λάθος