Γιατί το παραπεμπτικό των εξετάσεων έχει 2 ημερομηνίες;

Στα παραπεμπτικά αναφέρονται 2 ημερομηνίες λήξης στην επάνω δεξιά πλευρά.

  • Η πρώτη ημερομηνία λήξης, 20 ημέρες μετά την ημερομηνία συνταγογράφησης, αφορά την εκτέλεση των εξετάσεων σε Ιδιώτη Πάροχο
  • Η δεύτερη ημερομηνία λήξης, 55 ημέρες μετά την ημερομηνία συνταγογράφησης, αφορά την εκτέλεση των εξετάσεων σε Δημόσιο Φορέα – Νοσοκομείο

Σε περίπτωση που έχει λήξει η πρώτη ημερομηνία αλλά όχι η δεύτερη, τότε το συγκεκριμένο παραπεμπτικό εκτελείται αποκλειστικά σε Δημόσιο Νοσοκομείο – Φορέα.

Μπορείτε όμως να ζητήσετε από τον Ιατρό σας την ακύρωση και επανέκδοση του, με νέες ημερομηνίες λήξης, προκειμένου να αποφύγετε το νοσοκομειακό περιβάλλον και να το εκτελέσετε σε Ιδιωτικό φορέα.

Σε περίπτωση που έχουν λήξει και οι δύο ημερομηνίες, τότε το παραπεμπτικό είναι άκυρο και μπορείται να το συνταγογραφήσετε εκ νέου, χωρίς να σας δεσμεύει στο οτιδήποτε το προηγούμενο.

———————————————————–

Εάν σας έχουν λήξει τα παραπεμπτικά, μπορείτε να τα προσκομίσετε για καταστροφή και να τα επανασυνταγογραφήσετε με νέες ημερομηνίες λήξης στους ιατρούς του Check Up Medicus, αρκεί να ισχύουν οι λόγοι έκδοσης τους.