Συνταγογράφηση σε Εξετάσεις Αίματος – παράγοντες που την επηρεάζουν

Οι εξετάσεις αίματος συνταγογραφούνται στον ΕΟΠΥΥ από τους ιατρούς, σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρωτόκολλα που έχουν ενσωματωθεί στη βάση συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ και που λαμβάνουν υπ΄οψιν:

 • την συνάφεια εξέτασης και ειδικότητας του ιατρού
 • το αναφερόμενο νόσημα ή την κατάσταση του εξεταζόμενου
 • την τελευταία ημερομηνία των εξετάσεων που πραγματοποίησε ο εξεταζόμενος

Συνάφεια εξέτασης και ειδικότητας ιατρού:

Αυτό σημαίνει ότι ο ιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει εξετάσεις που να έχουν σχέση με την ειδικότητά του και είναι χρήσιμες.

Για να γίνει κατανοητό, αναφέρουμε κάποια παραδείγματα περιορισμών – ασύμβατων συνταγογραφήσεων:

 • καρδιολόγος δεν μπορεί να συνταγογραφήσει εξετάσεις οστεοπόρωσης
 • ουρολόγος δεν μπορεί να συνταγογραφήσει ρευματολογικές εξετάσεις
 • γυναικολόγος δεν μπορεί να συνταγογραφήσει για εξετάσεις προστάτη ή κοιλιοκάκη

Οι περιορισμοί προκύπτουν βάσει της ειδικότητας του ιατρού, αυτόματα στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ.

Οι Ιατροί με τη δυνατότητα συνταγογράφησης για τη μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία και αριθμό εξετάσεων είναι: Παθολόγος, Γενικός Οικογενειακός Ιατρός και Παιδίατρος. 

Αναφερόμενο νόσημα – κατάσταση

Στην συνταγογράφηση, ο Ιατρός είναι υποχρεωμένος να αναφέρει Αιτιολογία και Διάγνωση. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται και δεσμεύουν Ιατρό και Εξεταζόμενο και ανοίγουν την δυνατότητα συνταγογράφησης προεπιλεγμένων, από τον ΕΟΠΥΥ, εξετάσεων,

Έτσι το είδος και ο αριθμός των εξετάσεων που συνταγογραφούνται πρέπει να έχουν σχέση με την:

 • διερεύνηση συγκεκριμένων συμπτωμάτων που δηλώνει ο εξεταζόμενος
 • διάγνωση χρόνιας ή οξείας ασθένειας που πιστοποιεί ο ιατρός
 • προληπτική εξέταση σε πιθανά ασυμπτωματικά νοσήματα που εμπεριέχονται στους καταλόγους του ΕΟΠΥΥ

Αντίστοιχα παραδείγματα περιορισμών συνταγογράφησης με δηλούμενη αιτιολογία που δεν δικαιολογεί τη διενέργεια συγκεκριμένων εξετάσεων, όπως:

 • εξετάσεις αλλεργίας, με δυσλιπιδαιμία
 • εξετάσεις για κοιλιοκάκη, με ζάλη
 • εξέταση προστάτη σε άντρα μικρότερο των 40 ετών

Ημερομηνία εκτέλεσης τελευταίων εξετάσεων 

Ο χρόνος που έχουν γίνει οι τελευταίες εξετάσεις είναι πολλές φορές, καθοριστικός για την δυνατότητα συνταγογράφησης τους. 

Κατά αυτό τον τρόπο, περιορισμοί προκύπτουν στην συνταγογράφηση εξετάσεων 

 • διερεύνησης συμπτωμάτων, εάν δεν έχει περάσει διάστημα που να μπορεί να δικαιολογεί την πιθανή αλλαγή των τιμών της εξέτασης δες περισσότερα
 •  προληπτικού χαρακτήρα εάν δεν έχει παρέλθει διάστημα ενός χρόνου για τις περισσότερες ή για τις γεννετικές κληρονομικών ασθενειών, εάν έχουν γίνει στο παρελθόν

Συμπερασματικά, ρωτήστε και εμπιστευθείτε τον Ιατρό σας για τις εξετάσεις που σας συνταγογραφεί.

Το ίδιο το σύστημα συνταγογραφήσεων του ΕΟΠΥΥ έχει περασμένους αυτοματοποιημένους περιορισμούς που δεσμεύουν το Ιατρό και τον ασφαλισμένο έναντι του ΕΟΠΥΥ.

Οποιαδήποτε παραβίαση των περιορισμών, θέτει τον Ιατρό υπό διοικητικό έλεγχο απο τον ΕΟΠΥΥ με συνέπειες σοβαρές για τον ίδιο, μέχρι και  μόνιμης ανάκλησης της σύμβασης του.

Αφήστε μια απάντηση