Εξετάσεις θρομβοφιλίας Μοριακής Βιολογίας Τι συνταγογραφείται

Η προληπτική εξέταση για την γονιδιακή θρομβοφιλία γίνεται στα πλαίσια εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου, και του προγεννητικού ελέγχου ειδικά σε κυήσεις υψηλού κινδύνου (ιστορικό αποβολών, δίδυμες, μεγάλης ηλικίας) .

Η εξέταση απαιτεί μοριακή -DNA – ανάλυση πολλαπλών γονιδιακών μεταλλάξεων, που προσφέρεται από τους ιδιώτες παρόχους σε πολλά διαφορετικά επίπεδα με αντίστοιχες χρεώσεις.

Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει μόνο τις βασικές γονιδιακές μετάλλάξεις MTHFR συνολικής αξίας 80 ευρώ με μηδενική συμμετοχή, η οποία όμως καλύπτει πολύ μικρό ποσοστό των περιπτώσεων της θρομβοφιλίας .

 


Στο Check Up Medicus μπορείτε να επιλέξετε ένα πακέτο γονιδιακών αναλύσεων θρομβοφιλίας μεγαλύτερης κάλυψης από αυό που αναγνωρίζει ο ΕΟΠΥΥ, και από το οποίο αφαιρούμε την αξία των 80 ευρώ του συνταγογραφημένου παραπεμπτικού με την εξέταση MTHFR

Ενδεικτικά μπορείται να δείτε τα πακέτα μοριακών αναλύσεων θρομβοφιλίας εδώ.