Μπορώ να στείλω το παραπεμπτικό για τις εξετάσεις μου ηλεκτρονικά;

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο – Κέντρο,  μπορεί να παραλάβει ΜΟΝΟ τα πρωτότυπα παραπεμπτικά.

Ο λόγος είναι ότι ο πάροχος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της γνησιότητας του παραπεμπτικού πριν το παραλάβει και στη συνέχεια, το καταθέσει στον ΕΟΠΥΥ.

Οφείλει να πιστοποιήσει την γνησιότητα της υπογραφής και της σφραγίδας του Ιατρού.

Εάν δεν το κάνει, τότε στον έλεγχο που θα κάνει σε δεύτερο χρόνο ο ΕΟΠΥΥ, θα ακυρώσει το παραπεμπτικό και θα επιβάλει πρόστιμο στο 10πλάσιο της αξίας του παραπεμπτικού.