Συνταγογράφηση και Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων σε ασφαλιστικές εταιρείες

Κατά τη διαδικασία αίτησης για ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, μετξύ των όρων της αίτησης μπορεί να ζητηθεί, είναι και η συγκατάθεση του αιτούντος, στην πρόσβαση της ασφαλιστικής εταιρείας στα αρχεία του ΕΟΠΥΥ ή όποιου δημόσιου άλλου ασφαλιστικού φορέα.

Αυτό σημαίνει ότι η Ασφαλιστική Εταιρεία έχει την εξουσιοδότηση σας να μάθει ΟΛΑ τα καταγεγραμένα από τον δημόσιο φορέα θέματα που αφορούν την υγεία σας, χωρίς κανένα περιορισμό.

Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες όπως :

  • πιθανές εισαγωγές σε νοσοκομείο
  • διαγνώσεις ή συμπτώματα που έχουν καταχωρηθεί στην συνταγογράφηση
  • φαρμακευτικές αγωγές σε χρόνια νοσήματα
  • είδος και συχνότητα εκτέλεσης διαγνωστικων εξετάσεων προληπτικού ελέγχου ή ασθενειών

Από τα στοιχεία που θα αντλήσει η εταιρεία, πριν σας δώσει την πρόταση ασφαλιστικού συμβολαίου, μπορεί να σας ζητήσει αντίγραφα εξετάσεων που έχετε κάνει ακόμα και 20 χρόνια πριν, όπως εξετάσεις αίματος, υπέρηχους, ακτινογραφίες, αξονικές, ιατρικές γνωματεύσεις, ιατρικές βεβαιώσεις κ.α.

Αυτό γίνεται για την αξιολόγηση του ασφαλιστικού κινδύνου, την αποδοχή ή μη ασφάλισης σας και τον τελικό υπολογισμό του ασφάλιστρου.

Έτσι εάν εμπείπτει το ιατρικό σας ιστορικό σε ένα αναλογικά χαμηλό ρίσκο για σοβαρές επιπλοκές υγείας, τότε μπορεί να σας δοθεί η αντίστοιχη πρόταση ασφαλιστικής κάλυψης με :

  • εξαιρέσεις στα θέματα υγείας που έχετε καταγεγραμένα στον ΕΟΠΥΥ
  • πρόσθετες επιβαρύνσεις βάση της αξιολόγησης των εξετάσεων που θα πρέπει να προσκομίσετε

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Η συνταγογράφηση των εξετάσεων και των φαρμάκων που έχετε κάνει μέχρι τώρα, ή αυτές που θα κάνετε στο μέλλον σας ακολουθούν.

Στην περίπτωση αναζήτησης ιδιωτικού ασφαλιστικού συμβολαίου, τα ιατρικά δεδομένα σας είναι εμφανή και σας δεσμεύουν, είτε με τα θέματα υγείας που είχατε ή έχετε, είτε και με τον ίδιο τον τρόπο που έχετε αντιμετωπίσει την συνταγογράφηση μέχρι τώρα…

Αφήστε μια απάντηση