ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Η συνταγογράφηση είναι Ιατρική Πράξη στα πλαίσια της γενικότερης επίσκεψης στον Ιατρό και γίνεται μετά από εκτίμηση:

  • ιατρικού ιστορικού του εξεταζόμενου
  • κλινικής εξέτασης του εξεταζόμενου
  • των χρόνιων αναγκών σε ασθενείς

 

Ακολουθεί έλεγχος των στοιχείων και της ασφαλιστικής ενημερότητας του εξεταζόμενου στο σύστημα συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ, υπέυθυνη δήλωση του Ιατρού για τους λόγους των αιτούμενων συνταγών, και μετά γίνεται η συνταγογράφηση.

 

Ο κάθε ιδιώτης Ιατρός χρεώνει την κάθε επίσκεψη σύμφωνα με την εκτίμηση του και μέσα σε αυτή περιλαμβάνεται και το κομάτι της συνταγογράφηςης

 

Η συνταγογράφηση στους ιατρούς του Check Up Medicus είναι στα πλαίσια τυπικής επίσκεψης με οικονομική επιβάρυνση :

  • 10 ευρώ για Διαγνωστικές Εξετάσεις Αίματος

αιματολογίας – βιοχημείας – ανοσολογίας – ενδοκρινολογίας – αλλεργίας – μοριακής βιολογίας κ.α.

  • 10 ευρώ για  Διαγνωστικές Απεικονιστικές Εξετάσεις

υπέρηχοι –  triplex – αξονικές / μαγνητικές τομογραφίες – μαστογραφία – οστική μάζα

  • 5 ευρώ για απλή Φάρμακευτική Συνταγή – Συνταγή Μηνός
  • 10 / 15 / 2ο ευρώ για Φαρμακευτική Συνταγή Δίμηνη / Τρίμηνη / Τετράμηνη αντίστοιχα, σε χρόνια νοσήματα