Σύντομη επανάληψη συνταγογράφησης σε επείγουσες εξετάσεις Πότε και σε ποιές

Ειδικά Χρονικά όρια σε μεμονομένες εξετάσεις ισχύουν στην παρακολούθηση νοσημάτων και θεραπειών, όπου μπορούν να συνταγογραφηθούν εκ νέου σε διάστημα 20 ημερών

Η συνταγογράφηση επιτρέπεται να επαναληφθή μετά από 4 ημέρες σε επείγοντα – ασταθή περιστατικά στις εξετάσεις :

 • Γενική Αίματος
 • CRP ποσοτική
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ηλεκτρολύτες (Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο)
 • CPK
 • CPK − MB
 • Χολερυθρίνη
 • Αμυλάση
 • INR,PT,PTT
 • B− Χοριακή γοναδοτροπίνη
 • Γενική Ούρων
 • Ακτινογραφίες ανά όργανο με πάθηση