Τι σημαίνει το παραπεμπτικό δεν εκτελείται σε ιδιώτη πάροχο;

Όταν σε παραπεμπτικό αναφέρεται στο τέλος της σελίδας εκτύπωσης με έντονα γράμματα  “ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΠΑΡΟΧΟ”, η αξία του είναι μηδενική για τον ιδιώτη, ενώ παραμένει σε ισχύ για χρήση σε Δημόσιο Νοσοκομείο ή Δημόσιο Ιατρικό Κέντρο.

Οι λόγοι είναι :

  1. Ο ασφαλισμένος δεν είναι ενήμερος ασφαλιστικά. Ο ασφαλισμένος πρέπει να ενημερωθεί ασφαλιστικά προκειμένου να ξεκλειδώσει το δικαίωμα εκτέλεσης των εξετάσεων του από Ιδιώτη Πάροχο. Εάν δεν μπορεί για κάποιους λόγους να αποκαταστήσει την ενημερότητα του, τότε μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο
  2. Ο ασφαλισμένος είναι ασφαλιστικά ενήμερος αλλά στο ΑΜΚΑ του υπάρχουν λάθη ή ελλιπείς καταχωρήσεις. Ο ασφαλισμένος τότε πρέπει να επικοινωνήσει με τον ΕΟΠΥΥ για την διόρθωση των λαθών
  3. Ο ασφαλισμένος ανήκει σε ειδική κατηγορία ( π.χ. απόρων – αλλοδαπών κ.α. ). Οι ειδικές ασφαλιστικές κατηγορίες πολιτών ΔΕΝ μπορούν να εξυπηρετηθούν από Ιδιώτες, παρά μόνο σε Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο
  4. Ο ασφαλισμένος εμφανίζεται την στιγμή που συνταγογραφείται το παραπεμπτικό, να βρίσκεται θεραπευόμενος σε Νοσοκομείο. Με δεδομένο ότι ο ασφαλισμένος έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, θα πρέπει να ζητήσει από τον ιατρό του την ακύρωση του συγκεκριμένου παραπεμπτικού και την συνταγογράφηση νέου

Πολλά διαγνωστικά κέντρα, δέχονται να εκτελέσουν τις εξετάσεις του παραπεμπτικού σε προνομιακές τιμές, χωρίς να το κρατήσουν ή να το ακυρώσουν.

————————————————————————————————-

Αν η περίπτωση σας είναι τέτοια, μπορείτε να ρωτήσετε και στο Διαγνωστικό μας Κέντρο Check Up Medicus στο τηλέφωνο 210-69.83.222