Να στείλω στον πάροχο το παραπεμτικό των εξετάσεων με e-mail ?

Ο πάροχος ( Διαγνωστικό Εργαστήριο – Κέντρο ) μπορεί να παραλάβει ΜΟΝΟ τα πρωτότυπα παραπεμπτικά. Ο λόγος είναι ότι ο πάροχος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της γνησιότητας του παραπεμπτικού …

Διάβασε περισσότερα